Idea konferencji Intermarium: Przestrzeń Wolności i Ładu

 

Konferencja inauguruje powstanie Collegium Intermarium – międzynarodowej szkoły wyższej, której celem jest stworzenie nowej przestrzeni akademickiej mającej służyć integralnemu rozwojowi człowieka, opartej na klasycznych wartościach i bezpośredniej współpracy ucznia z mistrzem.

Pragniemy, by inauguracja uczelni była również okazją do pogłębionej dyskusji na temat przyszłości szkolnictwa wyższego oraz wyjątkowych szans rozwoju jakie stoją obecnie przed obszarem międzymorza. W konferencji udział wezmą wybitni naukowcy, politycy i liderzy społeczni z Europy Środkowo-Wschodniej i całego świata. Wspólnie rozmawiać będą o tym jakie jest miejsce dla klasycznych wartości w dzisiejszej edukacji i debacie publicznej oraz w jaki sposób działać na rzecz integracji gospodarczej i rozwoju regionalnego krajów Europy Środkowej.

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczelnią Collegium Intermarium, jak i dyskusją na temat wzmocnienia naszego regionu bazując na łączących nas wartościach.

O Collegium Intermarium

 

Collegium Intermarium to uczelnia, która powstała jako odpowiedź na kryzys życia akademickiego. Collegium ma być przestrzenią dla naukowców i studentów, którzy nie boją się stawiać poważnych pytań. W czasach, gdy kształcenie staje się masowe, jednowymiarowe i odtwórcze, przypominamy, że celem edukacji jest zawsze integralny rozwój człowieka. W realiach uniwersytetu jego warunkiem jest bezpośrednia współpraca mistrza i ucznia.

Tym co wyróżnia Collegium, jest fakt, że łączy ono elity państw Międzymorza, których narody przez dziesięciolecia były pozbawione możliwości, by tworzyć własne instytucje akademickie. Jest nie tylko przestrzenią rozmowy o wspólnej kulturze i różnorodności tradycji naszego regionu – ale przede wszystkim o współpracy naukowej, społecznej i gospodarczej dzisiaj i w przyszłości.
Nasza uczelnia stanowi też przystań dla wszystkich tych, którzy poszukując wolności i ładu nie boją się nawiązywać do dorobku poprzednich pokoleń, w tym źródeł naszej cywilizacji – rzymskiego prawa, greckiego umiłowania prawdy i żywego dziedzictwa chrześcijaństwa.

Podtrzymując klasyczną ideę uniwersytetu, Collegium Intermarium zaprasza na studia i do udziału w kursach podyplomowych, które rozwijają wiedzę i umiejętności profesjonalistów.

Międzynarodowe wydarzenie poświęcone wyzwaniom i przemianom współczesnego świata

Rozwój regionu Międzymorza

Międzynarodowy wymiar działania oraz otwartość na partnerów zagranicznych są konieczne w dobie globalnej gospodarki i gęstej sieci współzależności między państwami.

 

Kluczowe tematy cywilizacyjne

Nowe perspektywy wymagają podjęcia nowatorskich działań na poziomie wykraczającym poza dotychczasowy model.

Szereg wykładów i paneli dyskusyjnych

Uczestnictwo znanych przedstawicieli świata akademickiego z dorobkiem w zakresie prawa i innych nauk humanistycznych, ekspertów i liderów think-tanków

Dążymy do przywrócenia klasycznej idei uniwersytetu i stworzenia wspólnoty akademickiej głęboko zakorzenionej w tradycji i kulturze Europy. Absolwenci naszych studiów wyposażeni będą nie tylko w specjalistyczną wiedzę, ale także solidne podstawy etyczne, które pozwolą im realnie wpływać na kształt debaty publicznej i działać na rzecz dobra wspólnego.

Prelegenci

Księżna prof. dr Ingrid Detter de Frankopan

Kierownik katedry Prawa Międzynarodowego Collegium Intermarium

Prof. dr hab. Piotr Gliński

Wicepremier, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Dr Stephen Baskerville, prof. CI

Kierownik katedry Nauki o Państwie Wydziału Prawa Collegium Intermarium

Dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL

Minister edukacji i nauki

Dr hab. Andrzej Zybertowicz

Doradca prezydenta Andrzeja Dudy

Dr Alejandro Chafuen

Dyrektor Zarządzający Acton Institute

Tadeusz Kościński

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

Sviatoslav
Yurash

Deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy

Dr Tamás Sulyok

Prezes Sądu Konstytucyjnego Węgier

Gergely Ekler

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Węgry

Dr Chantal Delsol

Francuska filozof, historyk polityki i pisarka

Lady Caroline Cox

Członek Brytyjskiej Izby Lordów

Sebastian Kaleta

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Paweł Jabłoński

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

DR Václav
Klaus

Były prezydent i premier Czech

Prof. dr David Engels

Instytut Zachodni

John O’Sullivan

Prezes Danube Institute

Dr Andreas Kinneging,
prof. CI

Filozof prawa i myśli politycznej

Prof. dr Michael Sommer

Wykładowca historii starożytnej na Uniwersytecie w Oldenburgu

Prof. dr Marek Jan Chodakiewicz

Institute of World Politics w Waszyngtonie

Francisco Javier Borrego Borrego

Były sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Dr hab. Jan Majchrowski, prof. UW

Sędzia Sądu Najwyższego

Piotr
Mazurek

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej

Ligia De Jesús Castaldi

Wykładowca prawa na Uczelni Ave Maria

Dóra
SzŰcs

Dyrektor ds. Spraw Międzynarodowych w Mathias Corvinus Collegium

Miklós SZÁNTHÓ

Dyrektor Centrum Praw Podstawowych, Węgry

István KOVáCS

Dyrektor Strategiczny Centrum Praw Podstawowych, Węgry

Dr Uchenna Ekwo

Prezes Centrum Mediów i Inicjatyw Pokojowych

Dr Patrick Deneen

Wykładowca politologii na Uniwersytecie Notre Dame

Erno Schaller-Baross

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Prof. dr hab. Maria Gintowt-Jankowicz

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

Paweł
Lisicki

Redaktor Naczelny tygodnika „Do Rzeczy”

Matthew Tyrmand

Ekonomista i publicysta

Josh
Hammer

Redaktor działu opinii, Newsweek, USA

Prof. dr hab. Zbigniew Cieślak

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

Rod
Dreher

Amerykański pisarz i publicysta

Piotr Patkowski

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Dr hab. Katarzyna Smyk

Pełnomocnik ds. Programowych w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi

Stefan
Tompson

Konsultant ds. Public Relations

Dr Gladden Pappin

Wykładowca politologii na Uniwersytecie w Dallas

Krzysztof Ziemiec

Dziennikarz radiowy i telewizyjny

Gergely GULYÁS

Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Węgry

Eva vlaardingerbroek

Filozof prawa i dziennikarz

Adw. Jerzy Kwaśniewski

Przewodniczący Rady Powierniczej Collegium Intermarium

Dr r. pr. Tymoteusz Zych, prof. CI

Rektor Collegium Intermarium

Nagrania Video

Nagrania video wystąpień poszczególnych prelegentów są podane w programie.

Program

Piątek, 28 maj 2021

10:00 – 10: 45

Rozpoczęcie – Przemówienia inauguracyjne

Dr r. pr. Tymoteusz Zych, prof. CI – Rektor Collegium Intermarium – VIDEO

Prof. dr hab. Piotr Gliński – Wicepremier, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – VIDEO

Dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL – Minister Edukacji i Nauki – VIDEO

Gergely Gulyás – Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Węgry – VIDEO

Piotr Mazurek – Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej – VIDEO

List Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego / Asystent Mateusz Rafał

10:45 – 11:00

Wystąpienie

Lady Caroline Cox – Członek Brytyjskiej Izby Lordów – VIDEO

11:00 – 11:10

Wystąpienie 

Dr Tamás Sulyok – Prezes Sądu Konstytucyjnego Węgier – VIDEO

11:10 – 11:20

Wystąpienie 

Dr Stephen Baskerville, prof. CI – Kierownik katedry Nauki o Państwie Wydziału Prawa Collegium Intermarium – VIDEO

11:20 – 12:15

Panel 1 „Wolność akademicka”

Prof. dr David Engels – Instytut Zachodni / moderator – VIDEO

Rod Dreher – Amerykański pisarz i publicysta – VIDEO

John O’Sullivan – Prezes Danube Institute – VIDEO

Dr Andreas Kinneging, prof. CI – Filozof prawa i myśli politycznej – VIDEO

Prof. dr Michael Sommer – Wykładowca historii starożytnej na Uniwersytecie w Oldenburgu – VIDEO

12:15 – 12:30

Krótka przerwa

12:30 – 14:00

Panel 2 „Miejsce klasycznych wartości w postmodernistycznym świecie”

Wprowadzenie – Miklós Szánthó – Dyrektor Centrum Praw Podstawowych, Węgry – VIDEO

Dr Chantal Delsol – Francuska filozof, historyk polityki i pisarka – VIDEO

Dr hab. Andrzej Zybertowicz – Doradca prezydenta Andrzeja Dudy – VIDEO

Dr Gladden Pappin – Wykładowca politologii na Uniwersytecie w Dallas – VIDEO

Prof. dr Marek Jan Chodakiewicz – kierownik Katedry Studiów Polskich im. Tadeusza Kościuszki w The Institute of World Politics w Waszyngtonie – VIDEO

Dr Uchenna Ekwo – Prezes Centrum Mediów i Inicjatyw Pokojowych – VIDEO

Stefan Tompson – Konsultant ds. Public Relations / moderator

Istvan Kovacs – Dyrektor Strategiczny Centrum Praw Podstawowych, Węgry – VIDEO

14:00 – 15:00

Przerwa obiadowa

 

15:00 – 15:15

Prezentacja wybranych kierunków studiów Collegium Intermarium

 

15:15 – 15:45

Przemówienie 

Dr Václav Klaus – Były prezydent i premier Czech – VIDEO

15:45 – 16:00

Wystąpienie 

Dr Alejandro Chafuen – Dyrektor Zarządzający Acton Institute – VIDEO

16:00 – 16:15

Nagranie

Dr Patrick Deneen – Wykładowca politologii na Uniwersytecie Notre Dame – VIDEO

16:15 – 17:30

Panel 3 „Integracja gospodarcza i rozwój regionalny krajów Europy Środkowej”

Josh Hammer – Redaktor działu opinii, Newsweek, USA / moderator – VIDEO

Wprowadzenie – Tadeusz Kościński – Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – VIDEO

Wprowadzenie 2 – Gergely Ekler Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Węgry – VIDEO

Dr hab. Katarzyna Smyk – Pełnomocnik ds. Programowych w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi – VIDEO

Paweł Jabłoński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – VIDEO

Matthew Tyrmand – Ekonomista i publicysta – VIDEO

Piotr Patkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów – VIDEO

Sviatoslav Yurash – Deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy – VIDEO

Dóra Szűcs – Dyrektor ds. Spraw Międzynarodowych w Mathias Corvinus Collegium – VIDEO

17:30 – 17:45

Przemówienie

Erno Schaller-Baross – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Węgry – VIDEO

17:45 – 18:05

Krótka przerwa

18:05 – 18:20

Przemówienie 

Księżna prof. dr Ingrid Detter de Frankopan – Kierownik katedry Prawa Międzynarodowego Collegium Intermarium – VIDEO

18:20 – 19:50

Panel 4 „Dziedzictwo prawne cywilizacji zachodniej we współczesnym świecie”

Paweł Lisicki – Redaktor Naczelny tygodnika „Do Rzeczy” / moderator

Wprowadzenie – Francisco Javier Borrego Borrego – Były sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Hiszpania – VIDEO

Sebastian Kaleta – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – VIDEO

Piotr Patkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Dr hab. Jan Majchrowski, prof. UW – Sędzia Sądu Najwyższego – VIDEO

Prof. dr hab. Zbigniew Cieślak – Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

Prof. dr hab. Maria Gintowt-Jankowicz – Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku – VIDEO

Eva Vlaardingerbroek – Filozof prawa i dziennikarz

Nagranie – Ligia De Jesús Castaldi – Wykładowca prawa na Uczelni Ave Maria – VIDEO

19:50 – 20:00

Zakończenie 

Adw. Jerzy Kwaśniewski – Przewodniczący Rady Powierniczej Collegium Intermarium – VIDEO

Konferencję będzie prowadzić Krzysztof Ziemiec – Dziennikarz radiowy i telewizyjny

Miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się w jednej z największych i najpiękniejszych sal na Krakowskim Przedmieściu – Sali Odczytowej Narodowego Instytutu Kultury Dziedzictwa i Wsi. Powstała ona w latach 1884-1887, według projektu Wincentego Rakiewicza, na potrzeby Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. Po zniszczeniach wojennych pomieszczenie zostało zrekonstruowane w latach 1947-1954, według projektu Beaty Trylińskiej.

28 (piątek) V 2021

ul. Krakowskie Przedmieście 66
00-322 Warszawa

W związku z ograniczeniami wynikającymi ze stanu zagrożenia epidemicznego, bierne uczestnictwo w konferencji możliwe będzie wyłącznie w formie zdalnej

 

Wśród prelegentów są znani przedstawiciele świata akademickiego, eksperci i liderzy think-tanków prawniczych i ekonomicznych, rozpoznawalne osobistości medialne oraz czołowi politycy międzynarodowego formatu

Organizatorzy

Patronat Honorowy

Patroni medialni